Слово про педагога

Талант – від Бога, а професіоналізм – то невтомна праця, сумлінність, відповідальність. І не так часто в житті зустрічаємо їх поєднання. Доля дарувала це Вам, шановні ветерани педагогічної праці. А нам – щастя знати вас, працювати поруч з вами, вчитися у вас професіоналізму і мудрості, порядності й людяності, високої культури, інтелігентності і простоти.

Не роки, а десятиліття невтомної праці віддали ви освіті, науці. Ми шануємо вас, гордимося вами, нашими прекрасними колегами і ветеранами праці. З радістю зичимо міцного здоров’я на многії літа, нових творчих ідей і здобутків на ниві освіти і науки, людської шани, поваги і вдячності!

Лупанов Олександр Борисович. Викладач основного і додаткового музичного інструменту, народився 6 листопада 1949 р., в м. Дрогобич, Львівської області. Освіта – вища. У 1968 р. закінчив Уманське музучилище, відділення народних інструментів, клас баяна, а у 1972 р. – Кіровоградський державний педінститут ім.О.С.Пушкіна, музично-педагогічний факультет і одержав кваліфікацію «Вчитель музики середньої школи, викладач педагогічного училища (баяна, диригування)».

Після закінчення інституту, за розподілом Міністерства освіти України, був направлений на роботу в Уманське педучилище ім.Т.Г.Шевченка на посаду викладача музики. З 1972 по 1973 рр. – служба у лавах Збройних Сил, до 1980 р. – викладацька робота в Уманському педучилищі. З 1980 по 1986 рр. працював викладачем, директором дитячої музичної школи, старшим методистом обласного методичного кабінету з середньої спеціальної, початкової музичної і художньої освіті Сахалінського обласного управління культури. До 1989 р. – завідуючий відділом культури Уманського міськвиконкому. З 1989 р. працює викладачем основного і додаткового музінструменту (баяна, акордеона) Уманського гуманітарно-педагогічного коледжу ім.Т.Г.Шевченка.

Лупанов О.Б. – викладач високого рівня професіоналізму, запроваджує у навчально-виховний процес і пропагує серед викладачів музики і вчителів шкіл найбільш ефективні форми і методи навчання. Володіє сучасними формами і методами організації навчального процесу. Забезпечує високу результативність роботи. На основі індивідуального підходу досягає високого рівня знань, умінь і навичок гри студентів на музичних інструментах, готовності їх до педагогічної практики. Щорічно його випускники на державних екзаменах оцінюються на «відмінно» і «добре».

Веде активну методичну і науково-творчу роботу. В АПН України склав кандидатські екзамени. Видав посібник «Активізація музичного мислення та учбової діяльності студента-баяніста», «Аналіз та оцінка ефективності занять з музичного інструменту, навчальної і виховної діяльності студента і викладача». На основі узагальнення досягнень педагогічної науки і практики розробив концепцію підготовки спеціалістів, навчальний план та уклав навчальні програми з предметів додаткової кваліфікації «Організатор музичної діяльності в дошкільному закладі», основного і додаткового музичного інструменту спеціальності «Музичне виховання», розробив методику диференційованого підходу до організації навчально-виховного процесу із студентами з різною музичною підготовкою, систему контролю за індивідуальною, самостійною роботою студентів у класі музичного інструменту.

Викладач виступає з доповідями, повідомленнями на засіданнях педагогічної ради, предметно-методичних комісій коледжу, конференціях і педагогічних читаннях; опублікував ряд статей у педагогічних виданнях з актуальних проблем методики викладання, впровадження у навчально-виховний процес сучасних педагогічних технологій; веде активну наставницьку роботу з молодими викладачами; проводить відкриті науково-методичні та виховні заходи для викладачів і студентів (заняття з музичного інструменту, виховні години, бесіди), підготовку науково-методичного, музичного матеріалу на допомогу студентам і викладачам.

Багато років очолював роботу предметно-методичних комісій народних інструментів, організації та методики музичної діяльності у дошкільному навчальному закладі. Був головою профкому, художньої ради навчального закладу, членом експертної групи Міністерства освіти України з перевірок педагогічних училищ (м. Луцьк, м. Стаханов).

Атестаційною комісією Головного управління освіти і науки Черкаської облдержадміністрації Лупанову О.Б. встановлено кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії» та присвоєно педагогічне звання «Викладач-методист».

Проявляє творчість у музичній діяльності, аматорській роботі. Учасник ансамблю українських народних інструментів «Сувенір». Як співак муніципального камерного хору є лауреатом міжнародних хорових конкурсів (Великобританія, Франція, Німеччина, Естонія).

Викладач високої загальної і педагогічної культури, моральних якостей. Користується високим авторитетом серед музичної громадськості міста і області, викладачів і студентів гуманітрно-педагогічного коледжу.

За багаторічну сумлінну працю у закладах освіти і культури нагороджений Почесною грамотою Міністерства освіти УРСР, грамотами Управління освіти і науки черкаської обласної державної адміністрації, грамотою Управління культури Черкаської облдержадміністрації, Грамотами виконкому Уманської міської Ради народних депутатів, значком «Відмінник народної освіти УРСР», грамотами, подяками дирекції навчального закладу, інших установ і організацій.