Відкрите бінарне заняття: «Проект: Числівники у нашому житті»

Викладач математики – Білошкурська С.С

Викладач української мови та літератури – Войтенко Г.М.

06.03.2017 року в межах декади циклової комісії української мови та літератури відбулося відкрите бінарне заняття: «Проект: Числівники у нашому житті», проведене у 207-П групі (ІІ пара, 55 аудиторія).

Рано чи пізно кожна правильна

математична ідея знайде своє

застосування в тій чи іншій справі

Олексій Крилов

Бінарне  заняття  поєднало декілька  предметів: українська  мова,  українська мова (за професійним спрямуванням), математика та основи початкового курсу математики. Даний проект сформував у студентів цілісний світогляд про навколишній світ через математичний аналіз, активізував їхню пізнавальну діяльність, підвищив якість засвоєння сприйнятого матеріалу – орфографічні норми написання числівників, складання документів щодо особового складу, зокрема, автобіографії, застосування математичних систем числення.

Викладачі створили творчу атмосферу в колективі студентів, які показали набуті знання через виконання вправ та завдань, підготовлених індивідуальних робіт, самостійної роботи із додатковою літературою, таблицями, опорними схемами, інформаційними ресурсами. Дані форми роботи виявили здібності студентів та особливості сприйняття ними інформації.

Заняття підвищило інтерес студентів до запропонованого матеріалу, розвинуло пізнавальну, комунікативну та інформаційну компетентність студентів, сприяло виховуванню наполегливості у досягненні мети, культурі навчальної діяльності.

Ми вважаємо, що бінарні заняття – це інноваційний метод роботи зі студентами, це можливість комплексно перевірити знання студентів з різних предметів, це спосіб створення й застосування практичних знань, умінь та навичок.

4 коментарі до “Відкрите бінарне заняття: «Проект: Числівники у нашому житті»”

  1. Викладачі дуже майстерно підійшли до справи. Вміло застосовували свої педагогічні навички та креативне мисленя.

  2. Чудова ідея.Це дцжу добре,що викладачі роблять все для того щоб розкрити таланти студентів.

Коментарі закриті.