Заняття з “Основ алгоритмізації та програмування”

Підготовка майбутніх учителів інформатики потребує постійної готовності викладачів до впровадження нових курсів, застосування нестандартних методик, незупинного творчого пошуку, а особливо в умовах дистанційного навчання. Заняття з “Основ алгоритмізації та програмування” для студентів додаткової кваліфікації “Вчитель інформатики” з використанням віртуальної дошки Google Jamboard. Викладач Шимкова Ю.М. http://umanpedcollege.at.ua/new6/osnovi_algoritmizaciji_ta_programuvannja.pdf