Засідання навчально-методичної ради відділення дошкільної і початкової освіти (денної та заочної форм здобуття освіти)

11 жовтня 2023 року в КЗ «Уманський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж ім. Т. Г. Шевченка Черкаської обласної ради» відбулося засідання навчально-методичної ради відділення дошкільної і початкової освіти (денної та заочної форм здобуття освіти), на якому обговорювалися результати Атестації здобувачів освіти освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня бакалавра спеціальностей 012 Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта у 2022/2023 н.р.

Учасниками зібрання були заслухані виступи Голів Екзаменаційних комісій (ЕК), зазначених спеціальностей та освітніх рівнів, висококваліфікованих майстрів своєї справи: кандидата педагогічних наук, доцента, декана факультету дошкільної і спеціальної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини Попиченко Світлани Сергіївни (спеціальність 012 Дошкільна освіта), доктора педагогічних наук, професора, викладача фахових дисциплін Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького Шпак Валентини Павлівни (спеціальність 013 Початкова освіта), які засвідчили високий рівень підготовки фахівців різних спеціальностей у Коледжі та на відділенні.

В ході конструктивної бесіди з Головами ЕК, головами циклових комісій, викладачами фахових дисциплін було обговорено пропозиції Голів ЕК щодо удосконалення процесу підготовки майбутніх фахівців до Атестації та професійної діяльності в цілому.

Щиро вдячні нашим Головам ЕК за роки плідної співпраці, активної взаємодії, мудрого наставництва.

Серед інших важливих питань, що розглядалися навчально-методичною радою відділення дошкільної і початкової освіти, були звіт про організацію освітньої діяльності відділення за 2022/2023 н. р. завідувача відділення С. М. Слупіцької, про профорієнтаційну роботу відділення – завідувача навчально-консультативним центром Федорова М.В., про підготовку до акредитації освітньо-професійних програм Дошкільна освіта, Початкова освіта освітнього ступеня бакалавра.

За підсумками роботи навчально-методичної ради відділення дошкільної і початкової освіти будуть укладені методичні рекомендації щодо поліпшення організації освітньої діяльності відділення.

Світлана СЛУПІЦЬКА, завідувач відділення дошкільної і початкової освіти.

https://www.facebook.com/umanpedcollege/posts/pfbid0WHFN52GsAtCiwsrCZyR1AyNsiB94SZV97Vx2dzrKYrBngmyYwPPWk9zfchj8qHqjl