Звіт про науково-практичний семінар «Психологічний вплив засобів масової комунікації на свідомість людини»

21 листопада 2016 року о 14-30 в ауд. 55 у КВНЗ «Уманський гуманітарно-педагогічний коледж ім. Т.Г.Шевченка» в рамках декадника циклової комісії природничих дисциплін і математики відбувся науково-практичний семінар «Психологічний вплив засобів масової комунікації на свідомість людини», у якому взяло участь 82 учасника. Серед них: 5 викладачів, 3 студента Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини; 4 викладача, 10 студентів відокремленого структурного підрозділу (ВСП) Агротехнічний коледж Уманського національного університету садівництва; 30 викладачів, 30 студентів КВНЗ «Уманський гуманітарно-педагогічний коледж ім. Т.Г.Шевченка».

Мета семінару – ознайомити учасників науково-практичного семінару з останніми дослідженнями та основними ідеями, що стосуються: необхідності опанування навичками пошуку, передавання, опрацювання та аналізу інформації, особливостями, методами і технологіями в контексті сучасної медіаосвіти; принципів роботи мозку, в якому відображається інформація, контролюється, аналізується та трансформується як вища інтегрована форма психіки; нових технологій навчання та прийомів розвитку підростаючого покоління; переосмислення уявлень про критичне ставлення до простору мас-медіа, ознайомлення з найпоширенішими способами маніпулятивного впливу з боку ЗМІ, реклами та мережі Інтернет, набуття досвіду застосування навичок критичного мислення щодо продукції мас-медіа.

Семінар проводили викладачі (Білошкурський В. В., Білошкурська С. С., Шимкова Ю. М., Кочубей О. В., Сажієнко А. П., Шабаш С. П., Попов М. М., Поліщук Н.М., Декарчук Н. І., Бондаренко О. С., Мусатова О. В.) циклової комісії природничих дисциплін і математики (голова комісії – викладач вищої кваліфікаційної категорії Поштарук Л.І.)

З вступним словом до присутніх звернувся заступник директора з навчальної роботи Дзисюк М.В.

 

У процесі обговорення учасники розглядали питання медіаграмотності як неодмінного комплексу навичок і знань людини в сучасному інформаційному суспільстві, концепції впровадження медіаосвіти в Україні, небезпеки віртуального спілкування, інтерактивного спілкування, психолого-педагогічих аспектів впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в навчальний процес.

Обговорено основні проблеми щодо:

– провадження заходів на виконання Концепції національно-патріотичного виховання молоді та студентів;

– коригування існуючих навчальних програм і відповідних матеріалів з метою їх доповнення доречними в кожному конкретному випадку елементами медіаосвіти;

– інтегрування медіаграмотності у викладання навчальних дисциплін;

– впливу засобів інформації на самовизначення молоді;

– особливості культури спілкування в Інтернеті;

– вплив соціальних мереж на здоров’я людини;

– виховання культури користувача Інтернету.

Теоретичні положення супроводжувалися системою слайдів та ілюструвалися яскравими прикладами.

Учасники мали змогу взяти участь у тренінгах з визначення свого рівня критичного мислення, креативності. Доповідачі продемонстрували окремі дидактичні матеріали, розміщені на сайті Академії педагогічної преси: електронний посібник «Медіаграмотність на уроках суспільних дисциплін» за редакцією Валерія Іванова, Оксани Волошенюк, Олександра Мокрогуза. – К. 2015р.), методичні вказівки, навчальну програму дисципліни «Медіаграмотність», схему дослідження відеосюжету з теленовин, методичну розробку тренінгу «Інформаційні війни: як врятуватися від пропаганди або чому вдається маніпулювати суспільною свідомістю» (автор: Валентина Потапова).

Присутні високо оцінили якість представленого матеріалу та корисність для використання у педагогічній діяльності. Всім учасникам по завершенню заходу було вручено сертифікати, які засвідчили їх участь у науково-практичному семінарі.

Прийняття резолюції, рекомендацій, рішення семінару.

За підсумками проведення круглого столу науково-практичного семінару «Психологічний вплив засобів масової комунікації на свідомість людини» у КВНЗ «Уманський гуманітарно-педагогічний коледж ім. Т.Г.Шевченка» 21листопада 2016 року учасники семінару постановили:

–       визначити проблему впровадження медіаграмотності як неодмінного комплексу навичок і знань людини в сучасному інформаційному суспільстві, концепції впровадження медіаосвіти в Україні, небезпеки віртуального спілкування, інтерактивного спілкування, психолого-педагогічих аспектів впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в навчальний процес.у сучасних підходів до формування змісту освіти багатомірною, комплексною та необхідною для молодих викладачів;

–       констатувати потребу в регулярних обговореннях психологічного впливу засобів масової комунікації на свідомість людини серед викладачів та студентів вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації;

–       засвідчити активну участь у обговоренні питань семінару викладачів, науковців, студентів.

Рекомендувати:

–       продовжувати проводити заходи щодо виконання Концепції впровадження медіаосвіти в Україні, національно-патріотичного виховання молоді та студентів;

–       звертати більшу увагу на можливості коригування існуючих навчальних програм і відповідних матеріалів з метою їх доповнення доречними в кожному конкретному випадку елементами медіаосвіти;

–       інтегрувати медіаграмотність у викладання навчальних дисциплін на спеціальностях «Дошкільна освіта», «Початкова освіта», «Соціальна робота», «Музичне мистецтво» з метою необхідності навчання студентів з орієнтацією на відповідність до майбутніх вимог розвитку суспільства та зростанні національні та міжнародні процеси приватизації інформації, що пришвидшуються;

–       впроваджувати застосування вправ, завдань з медіаосвіти на навчальних заняттях, виховних годинах, занять гуртків з метою розвитку у студентів вміння аналізувати, оцінювати і передавати повідомлення (меседжі) у різних формах, а також «читати» медіатексти та розуміння впливу масової інформації на формування свідомості підростаючого покоління.