Навчально-методична радавідділення дошкільної і початкової освіти

18 вересня 2019 року – засідання навчально-методичної ради відділення дошкільної і початкової освіти

(денної та заочної форми навчання)

Порядок денний

1.Про підсумок роботи державної кваліфікаційної комісії спеціальності Дошкільна освіта у 2018-2019 н.р.

2. Про підсумок роботи державної кваліфікаційної комісії спеціальності Початкова освіта у 2018-2019 н.р.

3.Про аналіз підготовки та проведення державної атестації з педагогіки і методик дошкільного виховання, методик початкової освіти на денній та заочній формах навчання

4.Про аналіз підготовки та проведення державної атестації з додаткових кваліфікацій:

5.Про підсумки навчально-виховної роботи відділень у І-II півріччі 2018-2019н.р. Завдання відділень на поточний навчальний рік (2019-2020 н.р) та затвердження планів роботи.

6.Про профорієнтаційну роботу відділень.

7. Різне.