Онлайн засідання навчально-методичної ради відділення дошкільної і початкової освіти

16.11.2021 р. в Комунальному закладі «Уманський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж ім. Т. Г. Шевченка Черкаської обласної ради» відбулося онлайн засідання навчально-методичної ради відділення дошкільної і початкової освіти (денної та заочної форм здобуття освіти) про підсумок роботи державної екзаменаційної комісії спеціальності 012 Дошкільна освіта 013 Початкова освіта у 2020-2021 навчальному році. Відділення дошкільної і початкової освіти здійснює підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст, фаховий молодший бакалавр, освітнього ступеня бакалавр з кваліфікацій «Вчитель з дошкільного виховання», «Вчитель з початкової освіти» та додаткових кваліфікацій: «Вчитель англійської мови у дошкільних закладах», «Вчитель з початкової освіти», «Організатор фізичного виховання», «Організатор образотворчої діяльності дітей», «Вихователь логопедичних груп», «Керівник хореографічного колективу дітей дошкільного віку», «Вчитель інформатики», «Вчитель англійської мови», «Педагог-організатор». Навчання на відділенні дошкільної і початкової освіти – це якісно нова та сучасна освіта, яка передбачає введення інноваційних та актуальних дисциплін, використання новітнього обладнання у навчанні, цікаву практику, а також можливості для професійного саморозвитку, змістовного і незабутнього студентського життя. В.о. завідувача відділення Лариса Поштарук

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=407928037651012&id=100053014579511