Практичне заняття з основ дефектології та логопедії

У вівторок 04.11.2020 року о 9.30 відбулося практичне заняття з основ дефектології та логопедії для здобувачів освіти спеціальності 012 Дошкільна освіта ОКР молодший спеціаліст (302-Д група) Тема: Підбір та практичне проведення ігор і вправ, які використовуються в логопедичній роботі з дітьми.

Викладач Бистранівська О.С.

http://umanpedcollege.at.ua/new5/praktichne_zanjattja_z_osnov_defektologiji_ta_logo.pdf