Практичне заняття

18.11.2020 було проведено практичне заняття з основ дефектології та логопедії для здобувачів освіти спеціальності 012 Дошкільна освіта ОКР молодший спеціаліст (202-Д група)за допомогою додатку Google Meet. Тема: Форми порушень звуковимови. Студентам були надані поради щодо виконання завдань у Google Classroom.

Викладач Бистранівська О.С.

http://umanpedcollege.at.ua/new6/18.11.2020_praktichne_zanjattja_202-d_grupa.pdf