Про відділення

Завідувач відділення дошкільної і початкової освіти – Поштарук Лариса Іванівна, викладач природничих дисциплін – освіта вища, спеціальність «Біологія. Географія». Кваліфікаційна категорія  – вища, магістр, член географічного товариства України, педагогічний стаж – 16 років.

У 1930 р. у коледжі відкрито відділення підготовки вихователів для дитячих садків та дитячих будинків.

У 2007 році ліцензовано нову спеціальність – «Початкова освіта» з підготовки фахівців за кваліфікацією «Вчитель початкової школи». Сертифікат про акредитацію серія НД-І №2441129.

Відділення дошкільної і початкової освіти здійснює підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» з кваліфікацій «Вчитель з дошкільного виховання», «Вчитель з початкової освіти» та додаткових кваліфікацій: «Вчитель англійської мови у дошкільних закладах», «Вчитель з початкової освіти», «Організатор фізичного виховання», «Організатор образотворчої діяльності дітей», «Вихователь логопедичних груп», «Керівник хореографічного колективу дітей дошкільного віку», «Вчитель інформатики», «Вчитель англійської мови», « Педагог-організатор».

Сьогодні на відділенні навчається 457 студентів. Навчальний процес на відділенні  забезпечують 109 викладачів, з них – 11 кандидатів наук,

1-народний артист України, 1-заслужений учитель України, 12 викладачів нагороджені знаком «Відмінник освіти України», 23 викладачі-методисти, 7 старших викладачі. Мають вищу кваліфікаційну категорію 50 осіб, першу – 20, другу – 21, спеціаліста – 20.

До викладання фахових дисциплін, організації державної атестації залучається професорсько-викладацький склад вищих навчальних закладів IV рівня акредитації – Уманського державного педагогічного університету, Уманського національного університету садівництва, Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького,  з якими налагоджена тісна співпраця.

Серед завідувачів, які зробили вагомий внесок у розвиток відділення дошкільної і початкової освіти, слід назвати Жуковську В.Ф., Сиволап В.І.

Першими організаторами дошкільного виховання були Скомарівська П.П., Зелена Н.Т., Городецька М.Н., Білінкіс  П.Я., Календа Г.С., Дітлович О.Л.

З гордістю відзначаємо ветеранів педагогічної праці,які назавжди залишаться в пам’яті поколінь: заслуженого працівника культури Кострицю В.В., канд.пед.наук Маруна М.О., Кравець Г.Г., Бадая О.М., Гріневича С.Й., Косматовську Г.В., Агапову В.Г., Горову Т.І., Дробот Г.І., Комарницького А.Г., Лементовську Л.І., Діхтяренка Ю.Ю., Ягольницьку Л.О., Ямчук Л.Т., Кайкового М.М., Кравченко З.В., Соловйову С.С., Петровську Р.Т., Москаленко Л.О.

Відділення тісно співпрацює з Радою ветеранів (голова Ради ветеранів – викладач музики Акульшина Л.О.). Студенти та викладачі відвідують ветеранів праці, організовують переписку з ними, надають посильну допомогу. Ветерани праці бажані гості кожного коледжанського свята. Керівник музейної кімнати коледжу, викладач відділення Загоруйко Н.М. поновнює матеріалами про «золотий фонд коледжу -ветеранів праці» Книгу Слави коледжу. Серед них: канд. пед. наук Миколайчук М.Н.(директор училища 1976-1977, 1986-2002) Швець О.І.(директор училища 1978-1986), канд. пед. наук Юрочкіна С.О., Безвугляк Г.Я., Панченко В.В., Сінько С.З., Похітон В.А., Лєбєдєва Л.Д., Ходак Л.П., Горбатюк Г.В., Виловата Л.Є., Бублик В.А., Безсмертна В.Є., Миколайчук А.В., Расщупкіна Л.О., Нестерчук Т.О., Степанова В.А.,Хекало М.М., Хекало А.О., Ходан Л.А., Цебровська Т.І., Шиф К.М., Масюкевич А.П., Крижановська Л. П., Голенко Г.Ф., Сидорчук К.В., Животівська М.І., Бебешко О.Д., Кліщук Н.М., Черниш Л.П., Ходан Л.А., Топонарова Н.Й., Степанова В.А., Вихватнюк Т.М., Яковлева Т.П., Сергієчко С.В., Цебровська Т.І., Кузь Н.М., Калинчук О.О., Лучко В.М., Расщупкіна Л.О., Смикова Л.Д., Білоброва М.Ф., Драна Л.М., Дубенко К.В., Рижук О.Ф., Радушина Л.Я., Семенюк Л.К., Мінець В. К., Малюх Т.В., Бевз Л.І.

Добрі справи ветеранів коледжу і відділення, зокрема, продовжують викладачі та працівники навчального закладу: канд.пед.наук Чепка О.В. (директор), народний артист України Харченко О.М., доктор пед. наук  Сова М.О., канд.філ.наук Денисюк Т.К., канд.пед.наук Фещенко Г.В., канд.пед.наук Пащенко М.І., канд.пед.наук Любченко І.І., канд.пед.наук КовальІ.В., канд.пед.наук Лебідь І.В., заслужений вчитель України Лісова Л.В.; викладачі-методисти: Дзисюк М.В., Крамська З.М., Дзисюк В.В., Черевко Л.В., Сидорчук Л.П., Шпильова М.О., Матюшин С.А., Яценко Т.В., Козак Н.Д., Обміняна Г.Л., Юрченко Л.О., Слупіцька С.М., Колісник Л.В., Шарапанюк А.Й., Кучай А.І., Плахотна С.І., Зброй В.В., Черненко В.В., Кравчук Н.П., Гончарук С.В., Штремель С.В., Харченко І.М., Кузнєцова А.А., Падалка В.М., Шевельова О.Б., Бистранівська О.С., Устенко В.І., Крикунова О.В., Мерзлюк Л.В., Гончарук С.В.; викладачі вищої категорії: Білошкурський В.В., Поштарук Л.І., Мельник О.І., Черевко О.Д.,  Панченко Л.Ф., Соболенко О.І., Рябошапка О.В., Кайкова М.М. ,Мельничук Н.П., Лебідь В.П.,  Савранська О.М., Сіроштан О.П., Піковець Н.В., Крупенко І.М., Хорольська О.Г., Барабаш В.І.; викладачі: Кравченко М.О., Данішевська О.В., Станчук Л.І., Драна Н.О., Шабаш С.П., Шимкова Ю.М., Кочубей О.В., Бабич О.О., Сажієнко А.П., Білошкурська С.С., Малишева Л.С., Вожжов І.А., Федорова М.І., Федоров М.В., Болдирєв А.А., Куцерда В.В., Мазур Т.С., Буртовий В.А., Мусатова О.В., Кожушко Т.С., Фадєєва Л.М., Заболотенко О.В., Попов М.М., Загоруйко Н.М., Степаненко Я.Ю., Войтович А.О., Бурдільна Н.А., Ачкевич С.А., Куценко Т.І., Шевченко З.П., Качайло М.І., Зарукіна О.Л.

Багато цікавих справ проходить за участю таких студентських осередків як наукове студентське товариство, члени яких – численні переможці олімпіад, конкурсів і змагань різного рівня, лауреати Всеукраїнських і міжнародних конкурсів.

На відділені зберігаються певні традиції, які сприяють як адаптації першокурсників до студентського життя, так і їх подальшому професійному зростанню. Великою популярністю у студентів користується конкурс педагогічної майстерності, конкурс « Таланти твої, відділення!», презентації першокурсників, посвята у студенти, свято відмінника,  конкурси на кращі інсценівки казки, інсценізації творів Шевченка, Тиждень відділення, КВК. Незмінним успіхом користуються традиційні урочисті заходи, присвячені Дню працівника освіти, Дню Дошкілля, Дню студента, Дню театру. На відділенні святкуються День незалежності, День фізкультури і спорту, 8 березня, Шевченкіана, День захисника Вітчизни, Різдвяні свята, День пам’яті, День міста, « Свято успіху і визнання», благодійні акції « Подаруй дитині радість»,« Вперед до перемоги», «Напиши листа бійцю АТО», « Допоможи, не будь байдужим»тощо.

Студенти охоплені гуртками «Рідне слово», «Глобус», «Похідна», театральною студією, танцювальними ансамблями «Вербиченька», «Амелі», вокальним ансамблем «Маринонька», «Два кольори», народним хором та різноманітними культурними та спортивно-масовими заходами, акціями, волонтерськими походами, спортивними секціями з волейболу, футболу, баскетболу, тенісу, аеробіки, боксу, гирьового спорту та ін.

Відділення співпрацює знавчально-науковим інститутом педагогічної освіти, соціальної роботи та мистецтваЧеркаського національного університету імені Богдана Хмельницького, факультетом дошкільної і спеціальної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, Південноукраїнським державним педагогічним національним університетом ім. К.Д. Ушинського, Київським університетом імені Бориса Грінченка, що дає можливість випускникам продовжити навчання за скороченим терміном у вищих навчальних закладах ІV-го рівня акредитації.

Вчитель. Педагог. Вихователь. Професія педагога є найдавнішою на Землі. Учитель як уповноважений суспільством нарівні з батьками несе відповідальність за соціальну зрілість кожного вихованця, є творцем духовної сутності людини.

Українській державі потрібні національно свідомі громадяни. А шлях до цього лежить через систему дошкільної і початкової освіти, яка закладає фундамент майбутньої особистості. Ключова ж фігура освітньої ниви системи дошкільної і початкової освіти – вчитель з дошкільного виховання та вчитель з початкової освіти.

Випускники відділення працюють вчителями з дошкільного виховання та вчителями загальноосвітньої школи в усіх куточках України, багато з них стали керівниками дошкільних навчальних закладів та керівниками різних підрозділів навчальних освітніх закладів. Саме таких вихователів та вчителів відділення випустило за ці 85 років близько 10 тисяч осіб.

Коледж постійно працює над піднесенням престижу професії вчителя з дошкільного виховання та вчителя з початкової освіти шляхом запровадження конкурсів професійної майстерності, а директор коледжу Чепка Ольга Володимирівна постійно шукає шляхи нових моральних і матеріальних стимулів для студентів.

Колектив викладачів відділення докладає чимало зусиль, щоб бездоганно виконувати таку відповідальну місію, як виховання майбутніх фахівців у дошкільній та початковій освіті в русі любові до дитини як найвищої цінності.

Відділення дошкільної і початкової освіти працює під девізом «Серце віддаємо дітям».

Ви обрали чудову професію. В душі кожної людини лишається спогад про першого вчителя та вихователя, який навчив найскладнішої людської діяльності вмінню вчитися, спілкуватися з природою, книжкою, людьми. Вчити, виховувати, розвивати дитину важко, відповідально, але й радісно. На ваших очах відбувається диво: з невмілого, не впевненого у собі малюка виростає особистість, яка мислить, багато знає, вміє, оцінює себе і інших людей.

Учитель початкових класів, вихователь дошкільного навчального закладу має володіти такими основними якостями як любов до дітей, почуття національної гідності, чесність, совість, справедливість, оптимізм, любов до життя.

Сучасна початкова школа та сучасний дошкільний заклад чекає на професіоналів високого класу, бо надто багато втрачає учень, вихованець, коли його навчає некваліфікований педагог.

Пам’ятаймо, що в освіті головні цінності – дитина і педагог, здатний розвивати, захищати, оберігати її індивідуальність.

«Мудрість влади педагога – це насамперед його безмежна влада все розуміти…» (В. О. Сухомлинський)

Отож, якщо Ви – добра, чуйна, любляча, весела, ерудована, толерантна особистість, яка уміє зацікавити, любить і поважає особистість дитини, захищає і ніколи не ображає, завжди допоможе, вчасно помітить найменший успіх і щиро порадіє йому, – відділення дошкільної і початкової освіти чекає на Вас!