Рада відділення

13 вересня 2018 року відбулося засідання навчально-методичної ради (НМК) відділення дошкільної і початкової освіти.

На засіданні підсумовували роботу ДЕК на відділенні за 2017-2018 навчальний рік за участі голів комісії Михайліченка Миколи Васильовича кандидата педагогічних наук, доцента кафедри методики навчання та управління навчальними закладами Національного університету біоресурсів і природокористування України та Попиченко Світлани Сергіївни, кандидата педагогічних наук, доцента кафедри дошкільної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

На засіданні було заслухано питання про підготовку та проведення державної атестації з педагогіки і методик дошкільного виховання, методик початкової освіти на денній та заочній формах навчання. Доповідачі – голови циклових комісій: української мови та літератури кандидат філологічних наук Денисюк Т.К., педагогіки і психології та методик дошкільної освіти викладач-методист Яценко Т.В., образотворчого мистецтва та методик навчання викладач-методист Козак Н.Д., педагогіки і методики початкової освіти викладач вищої кваліфікаційної категорії Рябошапка О.В., іноземної мови і методики навчання викладач-методист Слупіцька С.М., спеціальної педагогіки і психології викладач-методист Бистранівська О.С., музики та методики музичного виховання, хореографії викладач вищої кваліфікаційної категорії Кайкова М.М. та інші викладачі коледжу аналізували про рівень сформованих умінь і навичок студентів-випускників відповідно до спеціальності.

Засідання НМК проводилося з метою аналізу підвищення теоретичного, науково-методичного рівня підготовки студентів шляхом упровадження інноваційних форм і методів навчання. Освітній процес, результати його діяльності залежать від якості знань студентів, їх теоретичної підготовки, педагогічної майстерності, які вони демонструють під час державної атестації.

Викладачі, які працюють на відділенні, забезпечують якість навчального процесу шляхом підвищення професійної компетентності та розвитку творчих здібностей у студентів.

Бажаємо студентам-випусникам 2018-2019 навчального року міцного здоров’я, впевненості у власних силах та відвертого прагнення до нових знань та успіхів під час складання державної атестації.

Завідувач відділення Л.І. Поштарук