Регіональне методичне об’єднання завідувачів денними і заочними відділеннями

Для сучасного стану національної освіти характерним є процес модернізації як окремих її ланок, так і системи в цілому. Прийняття Закону України «Про освіту» в новій редакції актуалізує проблему вдосконалення підготовки педагогів нової формації. Відтак підготовка майбутніх вчителів з дошкільного виховання та вчителів початкової освіти потребує перегляду змісту, методів, засобів і форм організації пізнавальної діяльності.

Адміністрація КВНЗ «Уманський гуманітарно-педагогічний коледж ім. Т.Г. Шевченка» на чолі з директором, кандидатом педагогічних наук Чепкою О.В. –сприяють забезпеченню якості вищої освіти та підготовці висококваліфікованих фахівців у дошкільній та початкової освіті.