СПІВПРАЦЯ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ

У рамках співпраці між закладами освіти: Комунального закладу

« Уманський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж ім.Т.Г.Шевченка Черкаської обласної ради»

і Комунального закладу вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради Педагогічний фаховий коледж

15 грудня 2023р. було проведено гостьову лекцію для здобувачів (більше 30 учасників) освітньо-професійних програм «Початкова освіта», «Дошкільна освіта» відділення дошкільної і початкової освіти КЗ «Уманський гуманітарно -педагогічний фаховий коледж ім. Т.Г. Шевченка Черкаської обласної ради» з теми: «Методики розв’язання конфліктів у виховній діяльності».

З вітальним словом, до присутніх, звернулись директор педагогічного фахового коледжу Смоляк Володимир Мирославович та завідувач навчально-методичного кабінету Дерев`янко Валентина Миколаївна Комунального закладу вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради.

Сучасні підходи та умови вимагають якісно нового рівня освіти, зокрема використання активних методів навчання у ЗВО.

Одним із таких методів є гостьова лекція, яка спонукає здобувачів до активної розумової діяльності, творчого процесу, підвищує рівень засвоєння матеріалу.

Лектором проведеного заходу була – Волик Олена Юріївна, кандидат педагогічних наук, викладач психолого-педагогічних дисциплін, голова циклової комісії шкільної педагогіки і психології, педагогічного фахового коледжу Комунального закладу вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради,

а модератором зустрічі – Рижак Дарина Сергіївна, викладач теорії та методики виховання, іноземної мови Комунального закладу «Уманський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж ім.Т.Г.Шевченка Черкаської обласної ради».

Гостьову лекцію проведено з використання платформи Google Meet.

Навчальний матеріал доповнювався використанням пізнавальних мультфільмів, мультимедійною презентацією, інформативними плакатами, що сприяло підвищенню мотивації у здобувачів освіти, зростанню якості навчання і виховання.

Лекторка повністю розкрила зміст кожного питання теми, а мультимедійна презентація посилила зрозумілість, логічність і повноту викладення матеріалу лекції.

Високий професіоналізм, педагогічна майстерність, компетентність Волик Олени Юріївни викликали позитивні враження, зацікавленість, відповідну розумову й поведінкову реакцію присутніх.

По завершенню лекції Крамська Зоя Михайлівна, доктор філософії, в.о. директора КЗ «Уманський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж ім. Т.Г. Шевченка Черкаської обласної ради», педагогічні, науково-педагогічні працівники коледжів відзначили прогресивний, інноваційний формат проведення гостьової лекції, оригінальність її подачі, високий теоретико-практичний, методичний рівень, який відповідає сучасним вимогам вищої та фахової передвищої освіти та співпраці між закладами освіти.

Світлана СЛУПІЦЬКА, завідувач відділення дошкільної і початкової освіти

Дарина РИЖАК, викладач КЗ «Уманський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж ім. Т.Г. Шевченка Черкаської обласної ради»

https://www.facebook.com/umanpedcollege/posts/pfbid034aaQ1jdFvwpqdy5QFfQcWXzd9mJn6bngr5hoe8TfSPp79UPDkfzoEZ99rKqdZgkNl