12 квітня 2018року кольоровий Тиждень ВДіПО пройшов під гаслом «ПРОФЕСІЙНІ ПЕРСПЕКТИВИ» у червоно-помаранчевих кольорах. З метою залучення студентів коледжу до науково-дослідної роботи, поширення й узагальнення досвіду цієї роботи, підвищення якості підготовки та виховання майбутніх фахівців, за сприяння доктора педагогічних наук, професора, викладача коледжу Зайченка І.В. ефективно пройшло засідання Студентського наукового товариства.
Для реалізації знань, умінь та навичок, набутих студентами під час вивчення курсів «Педагогіка», «Основи педагогічної майстерності», «Методики дошкільного виховання» безпосередньо в освітньому процесі закладів дошкільної освіти студентами 302-Дгрупи проведено заняття з образотворчої діяльності під час проходження педагогічної практики в ДНЗ № 9 м.Умань. Керівник-викладач Хорольська О.Г.
З метою реалізації положень Концепції Нової української школи кандидатом філологічних наук Денисюк Т.К. та викладачем методик початкової освіти Рябошапкою О.В. проведено тренінг «Шляхи реалізації основних засад нового Державного стандарту початкової освіти» для студентів спеціальності Початкова освіта (307, 404-П груп).
Для кваліфікованого поширення методично-педагогічних знань серед викладачів цикловою комісією музики та методики музичного виховання, хореографії (голова – Кайкова М.М.) організовано науково-методичний семінар «Методологічні засади професійної підготовки фахівців мистецької освіти у вищих навчальних закладах».
Щоб у студентів сформувалося естетичне ставлення до життя, мистецтва, розвинувся творчий потенціал, викладачами Лебідь В.П., Савранською О.М., Кузнецовою А.А. проведено виховну годину «Дивограй».
З нагоди 100-річчя з Дня народження видатного педагога-гуманіста Василя Олександровича Сухомлинського викладачем педагогіки Бабич О.О. організовано екскурсію у НВК «Павлиська загальноосвітня школа I-III ступенів-ліцей імені В.О.Сухомлинського» як до живильного джерела духовності, що ґрунтується на гуманістичних ідеях В.О. Сухомлинського з розвитку творчої особистості для студентів 405-П групи спеціальності Початкова освіта.

Заступник директора з навчальної роботи Крамська З.М.