ЗБОРИ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ

Сьогодні, 31 січня 2024 року, прозвітувала про діяльність коледжу за 2023 рік на зборах трудового колективу КЗ «Уманський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж ім. Т. Г. Шевченка Черкаської обласної ради».

Розпочала засідання голова зборів трудового колективу Леоніла Черевко, голова профкому, яка повідомила про кількість делегатів усіх структурних підрозділів, представників студентської молоді та порядок денний:

– звіт в.о. директора КЗ «Уманський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж ім. Т. Г. Шевченка Черкаської обласної ради» Крамської З. М., Доповідач; доктор філософії Крамська З.М.

– про зміни у законодавстві щодо укладання колективного договору. Доповідач: голова профспілкового комітету Черевко Л.В.

– про визначення претендентів на відзнаки та нагороди у 2024 році. Доповідач: завідувач навчально-методичного кабінету, к.філол.н. Денисюк Т.К.

Основні тези виступу: 2023 – рік незламності, непереможності освітян і студентської молоді. Це рік роботи в умовах війни. Колектив працював над створенням безпечних умов для усіх учасників освітнього процесу.

Колектив працював над реалізацією комплексу цілей і завдань за такими стратегічними напрямами:

– створення безпечного сприятливого освітнього середовища та умов для розвитку особистості;

– провадження освітньої діяльності відповідно до державних стандартів;

– розвиток наукового потенціалу учасників освітньої діяльності;

– удосконалення науково-дослідницької, навчальної та інноваційної

діяльності закладу;

– формування SMART- простору Коледжу;

– розвиток корпоративної культури коледжанської спільноти;

– створення умов для змістовного дозвілля здобувачів освіти та педагогічних, науково-педагогічних працівників Коледжу;

– забезпечення відкритості та прозорості діяльності закладу.

Забезпечено безперервність освітнього процесу в усіх його формах (випуск фахівців, прийом на навчання), підвищення рівня організації освітнього процесу. Усі працівники коледжу забезпечені роботою.

Моя доповідь торкнулася досягнень здобувачів освіти та співробітників коледжу, що минулого року були відзначені нагородами та відзнаками. Також було ретельно проаналізовано діяльність колективу, позиції нашого коледжу за критеріями різних рейтингів, охарактеризовано організацію навчальної роботи, науково-педагогічний склад та необхідність, попри дуже складні умови, збереження кадрового потенціалу та контингенту здобувачів освіти.

У доповіді була представлена діяльність відділень, бібліотеки, бухгалтерії, їдальні, гуртожитку, міжнародного співробітництва, фінансового та матеріально-технічного забезпечення коледжу, господарська діяльність, проаналізовано освітній процес, розглянуто діяльність співробітників під час війни, органів студентського самоврядування, волонтерського руху, молодіжного наукового товариства, а також окреслено пріоритетні напрямки роботи коледжу на 2024 рік.

Участь в обговоренні даного питання взяли делегати: викладач Мельничук О.Д., заступник директора Білошкурський В.В., завідувач НМК к.філол.н. Денисюк Т.К., завідувачі відділень: Людмила Сидорчук, Світлана Слупіцька, Людмила Вишневецька. Представники колективу звернули увагу на позитивні результати діяльності коледжу в умовах воєнного стану, забезпечення безперервності освітнього процесу. Роботу закладу освіти за 2023 рік делегати одноголосно визнали задовільною.

Про діяльність профспілкової організації, її завдання та роль у здійсненні представництва та захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки, зміни законодавства щодо укладання колективного договору доповідала голова профспілкового комітету Черевко Л.В.

з третього питання виступила завідувач навчально-методичного кабінету, к.філол.н. Денисюк Т.К., яка запропонувала прізвища кандидатур на відзнаки і нагороди у 2024 році, схарактеризувавши кожну кандидатуру. Делегати загальних зборів одноголосно підтримали означені Денисюк Тетяною Костянтинівною, кандидатури.

Делегатами трудових зборів було укладено ряд пропозицій з метою подальшого вдосконалення якості підготовки фахівців у коледжі:

1. Продовжувати здійснювати навчальну, наукову та позааудиторну роботу, господарчу в очному форматі в умовах воєнного стану відповідно до вимог фахової передвищої та вищої освіти, впроваджуючи у практичну діяльність інноваційні технології, мотивуючи педагогічних і науково-педагогічних працівників до підвищення фахової майстерності та конкурентноспроможності.

2. Систематично здійснювати співпрацю із закладами-партнерами,

стейкхолдерами в умовах воєнного стану.

3. Продовжувати працювати головам випускових циклових комісій коледжу, гарантам ОПП над розробкою ОПП.

4. З метою успішного проведення вступної кампанії 2024 році продовжувати

профорієнтаційну роботу шляхом використання ефективних форм

комунікаційної взаємодії (Дні відкритих дверей, агітаційні виступи,

соціальні мережі, онлайн лекції, презентацій тощо).

5. Спрямовувати взаємодію із органами студентського самоврядування на

вдосконалення якості освітнього процесу, формування у студентів

національної самосвідомості, патріотизму, активної соціальної позиції.

Загальні збори трудового колективу коледжу пройшли у невимушеній академічній атмосфері співдружности, професіоналізму, єдности та великого бажання – найскорішої перемоги України !

Дякую ЗСУ за можливість тримати освітній фронт!

«Успіх приходить до того, хто робить те, що найбільше любить.»

М.Форбс

Зоя КРАМСЬКА, доктор філософії, в.о. директора КЗ «Уманський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж ім. Т.Г. Шевченка Черкаської обласної ради»

https://www.facebook.com/umanpedcollege/posts/pfbid0QyKxCxKbkhchenUuLjGkCKrVpk8rWqou8NX2epnQ4KvnBWKJQW9WwEeaVxgyTbmzl