ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

Богдан Наталія. АНГЛІЙСЬКІ ФРАЗЕОЛОГІЗМИ В ПРОЦЕСІ ЖИВОГО МОВЛЕННЯ.

Бойко Марина. РОЛЬ І МІСЦЕ ПОЗАКЛАСНОЇ РОБОТИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ.

Голобородько Володимир. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ТЕРМІНОГРАФІЇ.

Денисюк Олександра, Бондаренко Олександр. МОРФОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ У СИСТЕМІ АВТОМАТИЧНОГО АНАЛІЗУ ТЕКСТУ

Зануда Тетяна. АКТУАЛЬНІСТЬ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДІТЬМИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ.

Комендантова Анна. РОБОТА З КОМП’ЮТЕРНИМИ НАВЧАЛЬНИМИ ПРОГРАМАМИ НА УРОКАХ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ.

3 коментарі до “ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ”

  1. Ознайомившись із статею “Актуальне вивчення англійської мови дітьми дошкільного віку”Зануди Тетяни я зробила висновок, що ця тема дійсно важлива для розвитку сучасного суспільства

  2. Ознайомившись із темою” Англійські фразеологізми в процесі живого мовлення” Богдан Н. я зробила висновок, що ця тема дійсно важлива для розвитка сучасного суспільства.

  3. Комендантова Анна. РОБОТА З КОМП’ЮТЕРНИМИ НАВЧАЛЬНИМИ ПРОГРАМАМИ НА УРОКАХ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
    Використання інноваційних технологій є не тільки важливим, але й обов’язковим у процесі навчання іноземним мовам. Курс вивчення іноземної мови як другої через невелику кількість навчальних годин не може забезпечити студента повним запасом знань на все життя. Саме тому викладач повинен створити всі необхідні умови студентам для практичного оволодіння іноземною мовою з такою метою, щоб обрані методи і прийоми спрямували студентів на прояв своєї креативності, критичного мислення, активності, а також дозволили б студентам активізувати свою пізнавальну діяльність. І в цій справі найкращими помічниками стануть комп’ютерні навчальні програми.

Коментарі закриті.